Pojištění bytových domů

Produkty pojištění bytových domů jsou určeny pro bytové domy nabyté do vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. a násl., o nabývání vlastnictví k bytům a pro bytové domy ve vlastnictví občanů, například na základě privatizace a restituce a pro bytové domy ve vlastnictví právnických osob.

Produkty jsou variabilní a umožní „poskládat“ si pojištění jako stavebnici, tedy přesně podle Vašich individuálních potřeb. Díky tomuto systému tak nemusíte platit pojistné za pojistná nebezpečí (rizika), která Váš bytový dům neohrožují.

Co je možno pojistit:

  • bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy slouží trvale k obytným účelům
  • drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele, na které je umístěn pojištěný bytový dům
  • bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci, vč. stavebních součástí a příslušenství
  • dočasné objekty zařízení staveniště bytového domu ve výstavbě
  • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě, rekonstrukci či údržbě pojištěného bytového domu
  • elektromotory a slaboproudé systémy zabudované do pojištěného bytového domu a sloužící jeho provozu

 

Na jedné smlouvě je možnost uzavřít také:

  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek

 

 

 

Naši partneři pro pojištění majetku: