Pojištění chat a chalup

Pojištění rekreačního objektu chrání Vaši chatu či chalupu a její vybavení před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Pojištěny budete mít i elektromotory proti škodám způsobeným zkratem a přepětím. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, která je s vlastnictvím nemovitostí neodmyslitelně spojena.

Tip:

Máte-li již pojištěnou chatu/chalupu? Zdarma Vaši smlouvu zkontrolujeme, zda kryje všechna rizika (např. zda máte krytí na povodeň ale i záplavu), zda nemáte nízké limity plnění, zda odpovídá hodnota nemovitosti a nevystavujete se riziku podpojištění apod. Pojistný trh se také neustále vyvíjí a můžete mít pojištění levnější a s lepším krytím.

 

Zajistíme, aby ve Vašem pojištění rekreačních budov nic důležitého nechybělo:

  • kompletní pojistnou ochranu proti všem živelním pojistným nebezpečím již v základní variantě
  • pojištění na novou cenu
  • pojištění podle individuálních potřeb
  • garance aktuální výše pojistné částky a limitů pojistného plnění - je - li sjednána tzv. indexace

 

 

 

Naši partneři pro pojištění majetku: