Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa

Pojistit lze náklady na veterinární léčbu Vašeho psa. Pojištění je platné na území České republiky. Za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit také kdekoliv mimo ČR.

Pojišťovna v rámci pojištění nákladů na veterinární léčbu psa sjednává pojištění nutně, neodkladně a účelně vynaložených nákladů na:

  • veterinární výkony,
  • použitý materiál,
  • nutnou hospitalizaci,
  • předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv).

 

JAKÉ PSY JE MOŽNO POJISTIT?

Pojistíme Vám psa ve věku 6 měsíců až 8 let.

Za zvýhodněnou cenu můžete sjednat pojištění asistenčních a canisterapeutických psů.

VARIANTY ROZSAHU POJIŠTĚNÍ

Máte možnost zvolit si jednu ze tří variant limitů pojistné částky:

10 000, 20 000 nebo 30 000 Kč

SPOLUÚČAST

500 Kč, 1 000, 1 500 nebo (nejlevnější) 2 000 Kč.

 

Proč se pojistit?

Veterinární léčba psů, jak každý majitel psa ví již jen ze základních úkonů, je značně nákladná záležitost. Např. jen hospitalizace psa vč. ošetření, krmení, léčiv se pohybuje kolem 1 500 Kč / den.

Zlomeniny a podobné úrazy se mohou vyšplhat až do několika desítek tisíc korun.