Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti (pojištění rodinného domu, chaty, garáže apod.) poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno.

Tip:

Máte-li již pojištěnou nemovitost? Zdarma Vaši smlouvu zkontrolujeme, zda kryje všechna rizika (např. zda máte krytí na povodeň ale i záplavu), zda nemáte nízké limity plnění, zda odpovídá hodnota nemovitosti a nevystavujete se riziku podpojištění apod. Pojistný trh se také neustále vyvíjí a můžete mít pojištění levnější a s lepším krytím.

Co vše je možno pojistit?

 • rodinné a bytové domy
 • byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví
 • družstevní byty a spoluvlastnické podíly
 • rekreační chaty a chalupy
 • samostatné garáže v osobním vlastnictví
 • budovy ve výstavbě za zvýhodněnou sazbu
 • vedlejší stavby (garáže, oplocení, bazény, vrata, zásobníky PB apod.)
 • stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy
 • fotovoltaické elektrárny v rámci pojištění hlavních či vedlejších staveb
 • movité věci ve vlastnictví družstva nebo SVJ

 

Zajistíme, aby ve Vašem pojištění nemovitosti nic důležitého nechybělo:

 • kompletní pojistnou ochranu již v základní variantě pojištění
 • pojištění na novou cenu – náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • flexibilní limit plnění pro ostatní objekty
 • možnost indexace - aktualizace pojistné částky v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu

 

 

 

Naši partneři pro pojištění majetku: