Základní údaje o nemovitosti
Druh nemovitosti: *
Trvalé obydleno: * ano ne
Nacházi se nemovitost na samotě: * ano ne
PSČ: *
Město: *
Ulice a č.p. nebo č.e.v. nebo parcelní číslo: *

Tyto údaje jsou nutné pro určení rizika povodně, záplavy a rizikovosti lokality.

Provedení nemovitosti: *
Bylo za posledních 20 let místo nemovitosti postiženo povodní nebo záplavou?
Bylo za posledních 20 let místo nemovitosti postiženo jinou škodou?

Tip: Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za kterou by bylo možno v dnešních cenách obdobnou nemovitost postavit znova (nejde o tržní cenu, za kterou by se nemovitost prodala). Může Vám pomoci kalkulačka hodnoty nemovitosti na stránce České asociace pojišťoven.

Údaje o pojistníkovi
Jméno a příjmení:

Toto pojištění je značně individuální, prosím, uveďte telefon i email, ať Vás můžeme kontaktovat a upřesnit Vaše požadavky. Můžete také doplnit další údaje do poznámky: