Pojištění osob

Životní pojištění

Životní pojištění je součástí osobního pojištění každého člověka, který potřebuje zajistit své blízké. Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby vám blízké (manželku, děti apod.) v případě vaší smrti, trvalé invalidity či dlouhodobé nemoci.

 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění Vás ochrání, kdyby se při cestách do zahraničí cokoli stalo. Můžete buď využít pouze pojištění léčebných výloh (pojišťovna uhradí náklady na léčení, léky, apod.) nebo komplexní balíček, který zahrnuje i riziko ztráty zavazadel, úrazu či Vaši odpovědnost za způsobené škody.

 

Právní ochrana rodiny

Myslíte si, že není možné domoci se svých práv? Obáváte se nákladů, které jsou spojeny s prosazováním Vašich právních nároků? Pojištění právní ochrany slouží právě k tomu, aby Vám pomohlo domoci se Vašich práv, a to bez rizika finančních ztrát. Z pojištění právní ochrany se zaplatí honorář Vašeho právního zástupce nebo uhradí náklady na soudní řízení.