Rizikové a životní pojištění

Životní pojištění je součástí osobního pojištění každého člověka, který potřebuje zajistit své blízké. Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby vám blízké (manželku, děti apod.) v případě vaší smrti, trvalé invalidity či dlouhodobé nemoci.

Někdy je životní pojištění vyžadováno bankou při poskytnutí úvěru.

Podle Zákona o daních z příjmů je placené pojistné odpočitatelné od základu daně.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti a spoření. To znamená, že část z placeného pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta na tzv. kapitálová hodnota. Tuto kapitálovou hodnotu pojišťovna investuje a zhodnocuje. V případě smrti klienta je pojišťovna povinna vyplatit jak kapitálovou hodnotu pojištění tak pojistnou částku pro případ smrti. V případě, že se dožijete konce pojištění, vyplatí vám pojišťovna klientovi kapitálovou hodnotu (zisk) pojištění.

Rizikové životní pojištění

U rizikového životního pojištění nespoříte ani neinvestujete.

Obsahuje pouze rizikovou složku a nedojde-li k pojistné události/smrt/, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. V rámci pojištění si pojištěnec nevytváří žádné dlouhodobé rezervy na důchod, a proto tento typ pojištění není daňově zvýhodněn.

Je vhodné pro ty, co chtějí od pojišťovny pouze pojistit riziko smrti, trvalých následků, hospitalizace, úrazu, denního odškodného, bolestné.. S oblibou se používá i pro zajištění při splácení úvěrových produktů – hypoték.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění nabízí vyšší zhodnocení, ale také vyšší investiční riziko. Pojišťovny nabízí několik interních podílových fondů, mezi kterými se můžete rozhodovat, jak a kam své pojistné vložíte.

Strategie u investičního pojištění je postavena na poměru výnosu a výše rizika. Čím větší výnos požadujete, tím větší riziko musíte podstoupit, neboť fondy s největším potenciálem výnosu investují vaše peněžní prostředky do nejvíce rizikových komodit, zpravidla akcií.

Hlavní výhody

  • pojistná ochrana,
  • zhodnocení finančních prostředků
  • možnost volby investiční strategie
  • celosvětová platnost
  • daňové výhody u pojištění směřujících do důchodového věku
  • zaměstnavatel si může příspěvky odečíst z daňového základu
  • pojištění lze vinkulovat ve prospěch libovolné fyzické nebo právnické osoby

 

 

Naši partneři pro životní a úrazové pojištění: