Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů (majetek, odpovědnost)

Je o individuální pojistné smlouvy s velmi širokou pojistnou ochranou dle konkrétních potřeb a požadavků. Máte-li již některé z pojištění podnikatelů, doporučujeme se na nás obrátit a zpracujeme pro Vás zdarma konkurenční nabídky u několika pojišťoven.

 

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy.

 

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Každý, kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly je povinen prokázat finanční způsobilost. Prokázání Finanční způsobilosti je možné smlouvou o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou.