Pojištění finanční způsobilosti dopravce

DOPRAVCI!  POZOR!

Každý, kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel, je povinen prokázat finanční způsobilost.

Finanční způsobilost:

  • schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy,
  • povinnost prokázání dle zákona pro všechny dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřebu,
  • při neprokázání finanční způsobilosti hrozí odebrání koncese, licence.

Prokázání Finanční způsobilosti:

  • obchodní majetek
  • objem dostupných finančních prostředků
  • provozní kapitál
  • rezervy na 12 měsíců provozu
  • bankovní záruka
  • smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou

 

Uzavřete Pojištění finanční způsobilosti dopravce a tím prokažte svou způsobilost!

Tip: nenechávejte dokládání finanční způsobilosti na poslední chvíli. Doporučujeme uzavřít pojistnou smlouvu s dostatečným předstihem.