Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy.

Pojištění se sjednává jednak pro vnitrostátní dopravu, tak i pro mezinárodní dopravu

Rozsah odpovědnosti je vymezen právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Je o individuální pojistné smlouvy s velmi širokou pojistnou ochranou dle konkrétních potřeb a požadavků.  Máte-li již některé z pojištění podnikatelů, doporučujeme se na nás obrátit a zpracujeme pro Vás zdarma konkurenční nabídku.