Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete

CO VÁM POJISTÍME?

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel.

Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci a škodu, kterou způsobila při pastvě zvířata na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách. Pojištění se nevztahuje na zvířata chovaná k výdělečným účelům.

KDO JE TÍMTO PRODUKTEM POJIŠTĚN?

Pojištění se nevztahuje pouze na vlastníka zvířete, spolupojištěným je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník zvíře k opatrování svěřil.

Tip:

Toto pojištění lze výhodně sjednat spolu s pojištěním nákladů na veterinární péči o psa.