Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě

Pojistěte se pro případ vzniku škody, kterou můžete způsobit nedopatřením. Ať už při praní prádla vodou vyteklou z pračky poškodíte zeď souseda, či upadnete na schodech a porazíte současně jiného člověka, který se zraní, musíte způsobenou škodu nahradit. V některých případech odpovídáte i za škodu, kterou jste přímo nezpůsobili, např. pokud vaše děti při sportu rozbijí okno, pes vběhne pod kola automobilu a ten je následkem dopravní nehody poškozen apod.

CO VÁM POJISTÍME?

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

KDO JE TÍMTO PRODUKTEM POJIŠTĚN?

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, děti do 25 let po dobu přípravy na budoucí povolání).

Tip:

Toto pojištění doporučujeme sjednat výhodně jako součást pojištění domácnosti.