Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě, jež vyplývá z jeho vztahu k nemovitosti a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky. Dále se pojištění vztahuje na odpovědnost osob, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti. Pojištěny jsou současně i fyzické osoby pověřené stavebním dozorem nebo fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě nebo demolici. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu z realizace stavebních prací prováděných dodavatelsky.

Tip:

Toto pojištění doporučujeme sjednat výhodně jako součást pojištění nemovitosti.