Základní údaje

Mám zájem o pojištění odpovědnosti: *

za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě
za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
vlastníka nebo opatrovatele zvířete
za škodu z výkonu práva myslivosti
za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
vlastníka nebo provozovatele malého plavidla
Údaje o pojistníkovi

Toto pojištění je značně individuální, prosím, uveďte telefon i email, ať Vás můžeme kontaktovat a upřesnit Vaše požadavky. Můžete také doplnit další údaje do poznámky: