Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pokud způsobíte zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, je zaměstnavatel oprávněn žádat po vás náhradu této škody, a to až do výše 4,5 násobku vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Pojistěte se pro případ škod způsobených v zaměstnání, kdy můžete například nahodilým pohybem shodit ze stolu počítač nebo ztratit svěřený mobilní telefon či poškodit firemní vozidlo.

CO VÁM POJISTÍME?

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu. Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až čtyřapůlnásobku Vašeho průměrného měsíčního platu.

Pojistná ochrana zahrnuje i odpovědnost za finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci a odpovědnost za poškození nebo zničení movitých věcí, které Vám byly svěřeny, nebo které jste užívali k plnění pracovních úkolů.

Tip:

Na jakou částku se pojistit? Např. při průměrné hrubé mzdě 26 500 Kč je to limit 120 000 Kč (tedy 26 500 x 4,5 = 119 250 Kč).

Rozlišují se 3 kategorie povolání:

  • řidiči z povolání
  • řidiči „referenti"
  • ostatní povolání

 

Příklad:

Pan Martin pracuje jako obchodní zástupce a ve svém zaměstnání také řídí služební auto a jeho hrubý příjem je 25 000,- Kč. Ke své práci využívá služební notebook a mobilní telefon. Jeho zaměstnavatel mu může uložit k náhradě škodu, kterou pan Martin zavinil, až do výše 112 500,- Kč.

Za pojištění s limitem plnění 120 000 Kč a spoluúčastí jen 1 000,- Kč pan Martin zaplatí 1 846,- Kč/rok.