Pojištění vozidel

Povinné ručení

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) Vás chrání, když vozidlem způsobíte škodu na zdraví nebo na majetku. Zabezpečí Vás před neočekávanými výdaji spojenými s finančními nároky poškozeného.

 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu. AKCE: Uplatníme Vaše bonusy z povinného ručení také na havarijní pojištění! Nechte si spočítat cenu a budete mile překvapeni.

 

Právní ochrana řidiče

Myslíte si, že není možné domoci se svých práv? Obáváte se nákladů, které jsou spojeny s prosazováním Vašich právních nároků? Pojištění právní ochrany slouží právě k tomu, aby Vám pomohlo domoci se Vašich práv, a to bez rizika finančních ztrát. Z pojištění právní ochrany se zaplatí honorář Vašeho právního zástupce nebo uhradí náklady na soudní řízení.